Cookies are currently disabled. To gain access to online pricing and ordering, you must have cookies enabled in your browser.

Product
Code
Item
3040Back Support (acute) (AC) - 100gm granules
3041Back Support (chronic) (CR) - 100gm granules
3083Calm ES - 100gm granules
3090Calm ZZZ - 100gm granules
3087Corydalin (AC) - 100gm granules
3160Enhance Memory - 100gm granules
3206Flex (MLT) - 100gm granules
3203Flex (SC) - 100gm granules
3204Flex (Spur) (SPR) - 100gm granules
3280Herbal ABX - 100gm granules
3281Herbal Analgesic (ANG) -100gm granules
3320Immune + - 100gm granules
3321Imperial Tonic- - 100gm granules
3403Knee & Ankle (acute) (AC) - 100gm granules
3404Knee & Ankle (chronic) (CR) - 100gm granules
3480Magnolia Clear Sinus - 100gm granules
3520Neck & Shoulder (acute) (AC)- 100gm granules
3521Neck&Shoulder (chronic) (CR) - 100gm granules
3522Neuro Plus - 100gm granules
3560Osteo 8 - 100gm granules
3721Schisandra ZZZ - 100gm granules
3723Silerex - 100gm granules
3761Thyro-forte - 100gm granules
3762Traumanex (Flex TMX) - 100gm granules
2015Ba Wei Di Huang Wan (Rehmannia Eight Combination) - 100gm granules
2018Ba Zhen Tang (Eight Treasure Decoction) - 100gm granules
2021Ba Zheng San (Eight Herb Powder for Rectification) - 100gm granules
2027Bai He Gu Jin Tang (Lily Combination) - 100gm granules
2039Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Pinellia, Atractylodes & Gastrodia Combination) - 100gm granules
2042Ban Xia Hou Po Tang (Pinellia & Magnolia Bark Combination) - 100gm granules
2051Bao He Wan (Preserve Harmony Pill) - 100gm granules
2060Bu Fei Tang (Tonify the Lungs Decoction) - 100gm granules
2061Bu Gan Tang (Rehmannia & Peony Combination) - 100gm granules
2066Bu Yang Huan Wu Tang (Tonify the Yang to Restore Five Decoction) - 100gm granules
2069Bu Zhong Yi Qi Tang (Ginseng & Astragalus Combination) - 100gm granules
2072Cang Er (Zi) San (Xanthium Powder) - 100gm granules
2075Chai Ge Jie Ji Tang (Bupleurum & Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer) - 100gm granules
2084Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination) - 100gm granules
2093Chai Hu Shu Gan San (Bupleurum & Cyperus Combination) - 100gm granules
2786aChu Shi Wei Ling Tang - 100gm granules
2102Chuan Xiong Cha Tiao San (Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea) - 100gm granules
2105Da Bu Yin Wan (Great Tonify the Yin Pill) - 100gm granules
2108Da Chai Hu Tang (Major Bupleurum Combination) - 100gm granules
2132Dang Gui Bu Xue Tang (Tangkuei Decoction to Tonify the Blood) - 100gm granules
2150Dang Gui Shao Yao San (Angelica & Peony Combination) - 100gm granules
2156Dang Gui Yin Zi (Tangkuei Decoction) - 100gm granules
2171Du Huo Ji Sheng Tang (Angelica & Loranthus Combination) - 100gm granules
2177Er Chen Tang (Two Cured Decoction) - 100gm granules
2180Er Xian Tang (Curculigo & Epimedium Combination) - 100gm granules
2192Fang Ji Huang Qi Tang (Stephania and Astragalus Decoction) - 100gm granules
2225Ge Gen Tang (Kudzu Decoction) - 100gm granules
2231Ge Xia Zhu Yu Tang (Persica & Carthamus Combination) - 100gm granules
2246Gui Pi Tang (Ginseng & Longan Combination)- 100gm granules
2252Gui Zhi Fu Ling Wan (Cinnamon & Hoelen Combination) - 100gm granules
2270Gui Zhi Tang (Cinnamon Twig Decoction)-100gm granules
2297Huang Lian Jie Du Tang (Coptis and Scute Combination) - 100gm granules
2315Huo Xiang Zheng Qi San (Agastache Combination) - 100gm granules
2330Jia Wei Xiao Yao San (Augmented Rambling Powder) - 100gm granules
2342Jin Gui Shen Qi Wan (Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet) - 100gm granules
2348Jin Suo Gu Jing Wan (Metal Lock Pill to Stabilize the Essence) - 100gm granules
2369Juan Bi Tang (Remove Painful Obstruction Decoction) - 100gm granules
2387Ling Gui Zhu Gan Tang (Poria, Cinnamon Twig, Atractylodes Macrocephala, & Licorice Decoction) - 100gm granules
2393Liu Jun Zi Tang (Six Gentlemen Combination)- 100gm granules
2396Liu Wei Di Huang Wan (Rehmannia Six Combination)- 100gm granules
2402Long Dan Xie Gan Tang (Gentiana Combination)- 100gm granules
2402aLong Dan Er Miao San (Modified Long Dan Xie Gan Tang) - 100gm granules
2420Mai Men Dong Tang (Ophiopogonis Decoction) - 100gm granules
2423Ming Mu Di Huang Wan (Improve Vision Pill with Rehmannia) - 100gm granules
2441Ping Wei San (Calm the Stomach Powder) - 100gm granules
2444Pu Ji Xiao Du Yin (Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxin) - 100gm granules
2447Qi Bao Mei Ran Wan (Seven Treasures Combination) - 100gm granules
2450Qi Ju Di Huang Wan (Lycium Fruit, Chrysanthemum, & Rehmannia Pill) - 100gm granules
2477Qing Hao Bie Jia Tang (Artemisia & Turtle Shell Decoction) - 100gm granules
2483Qing Qi Hua Tan Wan (Clear the Qi & Transform Phlegm Pill) - 100gm granules
2492Qing Wei San (Clear the Stomach Powder) - 100gm granules
4860Qing Ying Tang (Clear The Nutritive Level Decotion) - 100gm granules
2519Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill) - 100gm granules
2534San Ren Tang (Three Seeds Combination) - 100gm granules
2546Sang Ju Yin (Mulberry Leaf & Chrysanthemum Decoction) - 100gm granules
2549Sang Piao Xiao San (Mantis Egg Case Powder) - 100gm granules
2558Shao Fu Zhu Yu Tang (Drive Out Blood Stasis in the Lower Abdomen Decoction) - 100gm granules
2564Shao Yao Tang (Peony Combination) - 100gm granules
2570Shen Ling Bai Zhu San (Ginseng, Poria & Atractylodes Combination) - 100gm
2579Shen Tong Zhu Yu Tang (Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction) - 100gm granules
2594Sheng Mai San - 100gm granules
2609Shi Quan Da Bu Tang (All Inclusive Great Tonifying Decoction) - 100gm granules
2636Si Jun Zi Tang (Four Gentlemen Decoction) - 100gm granules
2639Si Miao San (Four Marvels Powder) - 100gm granules
SMS250Si Miao San (Four Marvels Powder) - 250gm granules
2642Si Ni San (Frigid Extremities Powder) - 100gm granules
2651Si Wu Tang (Four Materials Combination) - 100gm granules
2652Si Wu Xiao Feng Yin (Four Materials Eliminate Wind Combination) - 100gm granules
2657Suan Zao Ren Tang (Sour Jujube Decoction) - 100gm Granules
2660Suo Quan Wan (Shut the Sluice Pill) - 100gm granules
2669Tian Ma Gou Teng Yin (Gastrodia & Uncaria Combination) - 100gm granules
2672Tian Wang Bu Xin Dan (Ginseng & Zizyphus Combination) - 100gm granules
2687Wei Ling Tang (Harmonize the Stomach with Five Herbs & Poria) - 100gm granules
2690Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder Decoction) - 100gm granules
2705Wu Ling San (Five Ingredient Powder with Poria) - 100gm granules
2708Wu Mei Wan - 100gm granules
2724Xian Fang Huo Ming Yin (Angelica & Mastic Combination) - 100gm granules
2747Xiao Chai Hu Tang (Minor Bupleurum Combination) - 100gm granules
2756Xiao Feng San (Eliminate Wind Powder) - 100gm granules
2759Xiao Huo Luo Dan (Minor Invigorate the Collaterals Pill) - 100gm granules
2777Xiao Yao San (Rambling Ease Powder) - 100gm granules
2789Xin Yi San (Magnolia Flower Powder) - 100gm granules
2810Xue Fu Zhu Yu Tang (Persica & Carthamus Combination) - 100gm granules
2810aXue Fu Zhu Yu Tang+San Leng, E Zhu -100gm granules
2819Yi Gan San (Restrain the Liver Powder) - 100gm granules
2822Yi Guan Jian (Glehnia & Rehmannia Combination) - 100gm granules
2828Yi Yi Ren Tang (Coix Combination) - 100gm granules
2840Yin Qiao San (Lonicera & Forsythia Formula) - 100gm granules
2843You Gui Wan (Eucommia & Rehmannia Combination) - 100gm granules
2846Yu Nu Jian (Jade Woman Decoction) - 100gm granules
2849Yu Ping Feng San (Jade Wind Screen Combination) - 100gm granules
2858Yue Ju Tang (Escape Restraint Decoction) - 100gm granules
2876Zhi Bai Di Huang Wan (Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Combination) - 100gm granules
2879Zhi Gan Cao Tang (Honey Fried Licorice Decoction) - 100gm granules
2894Zhu Ling Tang (Polyporus Decoction) - 100gm granules
2921Zuo Gui Wan (Cyathula & Rehmannia Combination) - 100gm granules
1042Bai Shao Yao (White Peony) - 100gm granules
1048Bai Xian Pi (Dittany) - 100gm granules
1052Bai Zhu (White Atractylodes) - 100gm granules
1060Ban Xia (Pinellia) - 100gm granules
1082Bo He (Peppermint) - 100gm granules
1090Cang Er Zi (Xanthium) - 100gm granules
1092Cang Zhu (Atractylodes) - 100gm granules
1106Chai Hu (Bupleurum) - 100gm granules
1114Che Qian Zi (Plantago Seed) - 100gm granules
1116Chen Pi (Tangerine Peel) - 100gm granules
1122Chi Shao Yao (Red Peony) - 100gm granules
1138Chuan Xin Lian (Andrographis) - 100gm granules
1140Chuan Xiong (Ligusticum) - 100gm granules
1154Da Huang (Rhubarb) - 100gm granules
1166(Hong) Da Zao (Red Jujube Date) - 100gm granules
1174Dan Shen (Salvia Root) - 100gm granules
1178Dang Gui (Shen) (Angelica Root Body) - 100gm granules
1180Dang Gui Wei (Angelica Root Tail) - 100gm granules
1182Dang Shen (Codonopsis) - 100gm granules
1188Deng Xin Cao (Juncus) - 100gm granules
1192Di Fu Zi (Kochia Fruit) - 100gm granules
1194Di Gu Pi (Lycium Root Bark) - 100gm granules
1208Dong Chong Xia Cao (Cordyceps) - 100gm granules
1216Du Huo (Angelica) - 100gm granules
1218Du Zhong (Eucommia Bark) - 100gm granules
1224E Jiao (Donkey Gelatin) - 100gm granules
1226E Zhu (Zedoary) - 100gm granules
1234Fang Feng (Siler) - 100gm granules
1236(Han) Fang Ji (Stephania Root) - 100gm granules
1244Fu Ling (Poria) - 100gm granules
1256Fu Shen (Poria) - 100gm granules
1262Gan Cao (Licorice Root) - 100gm granules
1264Gan Jiang (Dry Ginger) - 100gm granules
1272Ge Gen (Kudzu Root) - 100gm granules
1290Gou Qi Zi (Lycium Fruit) - 100gm granules
1292Gou Teng (Uncaria) - 100gm granules
1318Gui Zhi (Cinnamon Twig) - 100gm granules
1346He Shou Wu (Fleeceflower Root) - 100 gm granules
1356Hong Hua (Safflower) - 100gm granules
1360Hou Po (Magnolia Bark) - 100gm granules
1374Hu Zhang (Knotweed) - 100gm granules
1382Hua Shi (Talc) - 100gm granules
1388Huang Bai (Bo) (Phellodendron) - 100gm granules
1394Huang Lian (Coptis) - 100gm granules
1396Huang Qi (Astragalus Root) - 100gm granules
1400Huang Qin (Scutellaria) - 100gm granules
1408(Guang) Huo Xiang (Agastache) - 100gm granules
1420Jiang Can (Silkworm Body) - 100gm granules
1422Jiang Huang (Turmeric) - 100gm granules
1438Jin Yin Hua (Honeysuckle) - 100gm granules
1442Jing Jie (Schizonepeta) - 100gm granules
1456Ju Hua (Chrysanthemum) - 100gm granules
1482Lian Qiao (Forsythia) - 100gm granules
1498Long Dan (Cao) (Gentian) - 100gm granules
1500Long Gu (Dragon Bone) - 100gm granules
1546Mai (Men) Dong (Ophiopogon Root) - 100gm granules
1566Mo Yao (Myrrh) - 100gm granules
1568Mu Dan Pi (Moutan Bark) - 100gm granules
1570Mu Gua (Chinese Quince) - 100gm granules
1572Mu Li (Oyster Shell) - 100gm granules
1574(Chuan) Mu Tong (Akebia) - 100gm granules
1576Mu Xiang (Saussurea Root) - 100gm granules
1584(Chuan) Niu Xi (Cyathula Root) - 100gm granules
1586(Huai) Niu Xi (Achyranthes) - 100gm granules
1632Qin Jiao (Large Leaf Gentiana Root) - 100gm granules
1642Qing Pi (Green Tangerine Peel) - 100gm granules
1654Ren Shen (Ginseng) - 100gm granules
1670San Leng (Sparganium Rhizome) - 100gm granules
1672San Qi (Pseudoginseng) - 100gm granules
1674Sang Bai Pi (Mulberry Bark) - 100gm granules
1682Sang Ye (Mulberry) - 100gm granules
1704Shan Yao (Dioscorea) - 100gm granules
1706Shan Zha (Hawthorn Fruit) - 100gm granules
1710Shan Zhu Yu (Cornus Fruit) - 100gm granules
1722Shen Qu (Medicated Leaven) - 100gm granules
1724(Sheng) Di Huang (Rehmannia) - 100gm granules
1726Sheng Jiang (Fresh Ginger) - 100gm granules
1730Sheng Ma (Cimicifuga) - 100gm granules
1732Shi Chang Pu (Acorus Rhizome) - 100gm granules
1736Shi Gao (Gypsum) - 100gm granules
1740Shi Jue Ming (Abalone Shell) - 100gm granules
1752Shu Di Huang (Steamed Rehmannia) - 100gm granules
1774Suan Zao Ren (Ziziphus) - 100gm granules
1782Tao Ren (Peach Seed) - 100gm granules
1784Tian Hua Fen (Trichosanthes Root) - 100gm granules
1786Tian Ma (Gastrodia) - 100gm granules
1788Tian (Men) Dong (Chinese Asparagus Root) - 100gm granules
1790Tian Nan Xing (Arisaema) - 100gm granules
1802Tu Si Zi (Chinese Dodder Seed) - 100gm granules
1814Wei Ling Xian (Clematis) - 100gm granules
1838Wu Wei Zi (Schisandra Fruit) - 100gm granules
1840Wu Yao (Lindera Root) - 100gm granules
1842Wu Zhu Yu (Evodia) - 100gm granules
1860Xiang Fu (Cyperus Tuber) - 100gm granules
1884Xuan Shen (Scrophularia) - 100gm granules
1876(Ku) Xing Ren (Apricot Seed) - 100gm granules
1890Yan Hu Suo (Corydalis Tuber) - 100gm granules
1910Yi Yi Ren (Coix Seed) - 100gm granules
1918Yin Chen (Hao) (Capillaris) - 100gm granules
1926Yu Jin (Curcuma Root) - 100gm granules
1932Yu Mi Xu (Corn Silk) - 100gm granules
1948Ze Xie (Alisma) - 100gm granules
1066Zhe Bei Mu (Fritillaria) - 100gm granules
1950Zhen Zhu Mu (Mother of Pearl) - 100gm granules
1952Zhi Gan Cao (Honey Fried Licorice) - 100gm granules
1958Zhi Mu (Anemarrhena) 100gm
1960Zhi Shi (Immature Bitter Orange) 100gm
1962Zhi Zi (Gardenia) - 100gm granules
Z090Red Flower (Xue Yu Tang) - 100gm granules
Z095Schisandra Compound (Bao Hu Jiang Jun Tang) - 100gm granules
Z109White Flower (Tan Yu Tang) - 100gm granules